Afkickkliniek buitenland - Alles over afkicken in het buitenland

Afkickklinieken vervullen een cruciale rol in het herstelproces van verslaving door een gecontroleerde en ondersteunende omgeving te bieden. De zorgvuldig gecontroleerde setting – vrij van triggers en afleidingen die doorgaans in de eigen omgeving aanwezig zijn – vermindert het risico op terugval aanzienlijk. Daarnaast beschikken afkickklinieken over gekwalificeerde professionals die jou direct kunnen bijstaan als je last hebt van afkickverschijnselen, en kunnen ze jou een op maat gemaakte klinische behandeling bieden.

De keuze van mensen om af te kicken in het buitenland heeft vaak te maken met de wens om emotionele en fysieke afstand te creëren van de vertrouwde thuisomgeving. Even helemaal weg uit de eigen omgeving en comfort zone kan er immers voor zorgen dat je je compleet kunt focussen op je herstel.

Waarom afkicken in het buitenland?

Afkicken in het buitenland wint aan populariteit. Mensen kiezen hiervoor vanwege de mogelijkheid om zich ver verwijderd van hun thuisomgeving en in een rustige setting volledig te richten op hun herstel. Dit biedt de gelegenheid voor een symbolische nieuwe start, waarbij men afstand neemt van oude, ongewenste gewoonten en een nieuwe, gezonde levensstijl aanneemt.

verslavingskliniek buitenland
Bij het afkicken wordt steeds vaker gekozen voor het buitenland.

Wat zijn de voordelen van een afkickkliniek in het buitenland?

De keuze voor een buitenlandse afkickkliniek is dus een toenemende trend en biedt diverse voordelen.

Enkele voordelen van een afkickkliniek in het buitenland zijn:

 • Afstand: Je neemt fysieke en geestelijke afstand van de omstandigheden die tot jouw verslaving hebben geleid. Je kunt met een schone lei beginnen.
 • Gunstiger klimaat: Landen zoals Zuid-Afrika en Portugal hebben over het algemeen aangenamer weer, wat het herstelproces kan bevorderen omdat je kunt genieten van buitenactiviteiten.
 • Anonimiteit: Een buitenlandse kliniek biedt een omgeving waarin je vrij bent van de oordelen van bekenden.
 • Kortere wachttijden: door de korte wachtlijsten kun je vaak al onmiddellijk hulp krijgen.

Welke verslavingen worden behandeld in het buitenland?

In internationale afkickklinieken worden doorgaans dezelfde verslavingen behandeld als in Nederland. Het onderscheid ligt in de benadering, waarbij in het buitenland meer focus wordt gelegd op de onderliggende oorzaken van de individuele problematiek. In Nederlandse klinieken ligt de nadruk veelal op het type verslaving en hoe deze specifieke verslaving aangepakt kan worden. Mensen met een dubbele diagnose hebben vaak meer baat bij een afkickkliniek in een ander land. Soms kan de klinische opname variëren tussen locaties.

Voorbeelden van verslavingen die (ook) vaak in het buitenland worden behandeld:

Middelenverslaving

 • Drugsverslaving: Voorbeelden zijn cocaïne, cannabis, MDMA en XTC, waarbij het gebrek aan controle over het gebruik leidt tot negatieve gevolgen.
 • Alcoholverslaving: Een veelvoorkomende verslaving, waarbij post-treatment nazorg cruciaal is voor het voorkomen van terugval.
 • Medicijnverslaving: Onder andere pijnstillers zoals tramadol, oxycodon, fentanyl, en medicijnen zoals Oxazepam, Lorazepam, Diazepam en Temazepam.

Gedragsverslaving

 • Gokverslaving: Wanneer gokgedrag pathologisch wordt. Een gokverslaving is een gedragsverslaving of impulsstoornis.
 • Seksverslaving: Waarbij normale seksualiteit niet langer bevredigend is, en de persoon steeds extremere seksuele grenzen opzoekt. Dit is een intimiteits- of hechtingsstoornis.
 • Gameverslaving: Een relatief nieuwe verslaving waarbij een dwangmatige behoefte om te gamen ontstaat en het moeilijk wordt om zonder te functioneren.

Welke therapieën worden toegepast in een afkickkliniek in het buitenland?

In afkickklinieken in het buitenland wordt een breed scala aan therapieën toegepast om verslavingen aan te pakken. Het gaat hierbij vaak om individuele therapie, maar ook om groepsbehandelingen.

Hieronder een overzicht van enkele veelvoorkomende therapieën:

 • Schematherapie: een psychotherapeutische benadering die vooral ingezet wordt bij persoonlijkheidsproblematiek of terugkerende depressies. Het richt zich op het veranderen van diepgewortelde gedragspatronen door de invloed van jeugdervaringen te onderzoeken.
 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT): CGT is ook een psychotherapeutische aanpak die zich richt op het herkennen en veranderen van onrealistische denk- en gedragspatronen die klachten veroorzaken. CGT streeft naar het aanleren van vaardigheden om effectiever om te gaan met emotionele uitdagingen en specifieke situaties.
 • Systeemtherapie: Systeemtherapie is wederom een vorm van psychotherapie die uit gaat van de dynamiek binnen sociale systemen, zoals in een familie of binnen relaties. Het doel is problemen te begrijpen en aan te pakken door de onderlinge relaties te verbeteren.
 • 12-Stappenplan: Het 12-stappenplan begeleidt mensen bij het overwinnen van verslavingen en slechte gedragspatronen. Het omvat twaalf opeenvolgende stappen, variërend van het erkennen van machteloosheid over de verslaving tot het streven naar spirituele groei en het bijdragen aan het herstel van anderen.
Voordelen van een afkickkliniek in het buitenland

Wordt afkicken in het buitenland vergoed?

De vergoeding voor afkicken in het buitenland hangt af van verschillende factoren, waaronder je zorgverzekering, de specifieke voorwaarden van je polis en je persoonlijke situatie. Soms worden de kosten vergoed vanuit je zorgverzekeraar, maar geldt er wel een eigen risico vanuit de basisverzekering. Raadpleeg de poliswaarden van je verzekering of neem contact op met je zorgverzekeraar om onverwachte kosten te voorkomen. Wat de beste afkickkliniek is, hangt af van jouw persoonlijke voorkeuren en wensen.

Nazorg en ondersteuning

Nazorgdiensten die worden aangeboden door buitenlandse klinieken kunnen hier en daar verschillen, maar ze zijn allemaal gericht op het ondersteunen van het herstelproces en terugvalpreventie. Bij terugkeer naar huis is de kans op triggers groot, waardoor nazorg cruciaal wordt. Deze nazorg kan zowel deeltijd- als ambulante vormen aannemen en omvat vaak individuele sessies en groepssessies. Het richt zich op het toepassen van de geleerde vaardigheden in de thuissituatie om effectief met triggers om te gaan en zo terugval te voorkomen. Soms wordt er ook gekozen voor online coaching.

Bij terugkeer naar het eigen land zijn er bovendien verschillende netwerken en ondersteuningsstructuren beschikbaar om mensen te begeleiden in hun herstel. Zo zijn er zelfhulpgroepen, zoals AA, waar gelijkgestemden ervaringen met elkaar kunnen delen, kun je online platforms gebruiken om steun te vinden, maar kun je ook denken aan familieondersteuningsnetwerken. Kerkelijke- of spirituele gemeenschappen kunnen tevens waardevol zijn voor sommige mensen.

Advies nodig?
Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00

Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00