Inventarisatie maatregelen behandelcentra en afkickklinieken

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

   Intakes per telefoon en beeldbellen gaan beperkt door

   Opnames beperkt mogelijk, afhankelijk van urgentie en besmettingsgevaar

   Alle poliklinische en ambulante behandelingen omgezet in online behandelingen

   Klinieken gesloten voor bezoek

   Drugstestservice gesloten

GGZ Interventie (GGZI)

   Alle afspraken en behandelingen vinden zoveel mogelijk plaats

   Opnames in kliniek Zuid Afrika worden omgezet naar behandeling in Nederland

   Opnames in klinieken in Nederland gaan door, opnamedatum kan wel verplaatst worden

   Deel van groepstherapieën vervalt

   Individuele behandelsessie gaan door, bij gezondheidsklachten via telefoon

Arkin (Jellinek)

  Alle behandelingen, zowel individueel als in groepen via beeldbellen

   Intakes worden uitgesteld, tenzij hoge urgentie of acute indicatie

   Nieuwe opnames alleen bij hoge noodzaak

   Opgenomen personen worden zoveel mogelijk ontslagen, mits verantwoord

   Jellinek focust op hulp bij stoppen met roken, met telefonisch advies en online hulp

Connection SGGZ

   Alle intakes, individuele ambulante zorg en klinische behandelingen in Zuid Afrika gaan gewoon door

   Screening per telefoon: geen ziekteverschijnselen, dan intake op locatie

   Intake via beeldbellen bij (milde) klachten

   Ambulante zorg via E-health (beeldbellen, email, telefoon)

   Alle groepsbehandelingen en familiebijeenkomsten uitgesteld

   Klinieken in Zuid Afrika (‘psychiatrisch hospitaal’) blijven open

   Nieuwe cliënten in kliniek eerst in quarantaine op aparte afdeling, wel 24/7 behandeling. Geen verschijnselen, dan aansluiten bij (groeps)behandeling

   Geen terugvlucht Zuid Afrika naar Nederland? Cliënten kunnen in kliniek in veilige omgeving blijven, op kosten van Connection SGGZ

   Na 23 maart: wachtlijst voor nieuwe aanmeldingen kliniek Zuid Afrika

Parnassia (Brijder)

   Alle poliklinische en ambulante behandelingen en groepsbijeenkomsten omgezet in online behandelingen

   Huisbezoeken alleen wanneer medisch noodzakelijk

   Behandelingen in klinieken gaan door

   Klinieken gesloten voor bezoek

   Crisisdienst ongewijzigd

SolutionS

   Alle intakegesprekken gaan door

   Geplande opnames gaan door en nieuwe opnames worden gepland mits goede gezondheid

   Alle groepssessies online

   Individuele afspraken per telefoon of beeldbellen


Changes GGZ

   Geen fysieke afspraken, alle intakes en afspraken via beeldbellen

   Alle cliënten uit kliniek Kaapstad gerepatrieerd naar Nederland

   Zorg gaat door op alternatieve locaties in Nederland

   Geen bezoek toegestaanSerena rehab

   Opnames en behandelingen liggen stil

   Zoveel mogelijk doorverwijzen naar samenwerkende klinieken in Nederland

Geduld Interventies

   Intake omgezet naar pre-intake per telefoon

   E-health online dagbehandelingen (zowel individueel als in groepsverband)

   Geen klinische behandelingen

Peggy-Sue

   Cliënten in kliniek Zuid Afrika zijn teruggehaald

   Zorg in instellingen Nederland vindt normale doorgang

   Detox faciliteit in Nederland open en ambulante behandelingen vinden doorgaan via E-health online behandelingen


AfkickkliniekInfo.nl - 6 april 2020

Advies nodig?
Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00

Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00