Privacy Policy

Privacy statement en cookie policy Afkickkliniekinfo.nl

Dit is het privacy statement en cookie policy van Afkickkliniekinfo.nl (hierna: “Afkickkliniekinfo.nl”, “wij” of “ons”). Je vindt onze gegevens onderaan dit privacy statement.

Hierin is, kort gezegd, beschreven welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, voor welke doeleinden deze gebruikt worden en wat ons “cookiebeleid” is. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Wij respecturen jouw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de “AVG” neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Diensten

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze websites, applicaties en/of (web)formulieren, doordat je contact opneemt (“Diensten”).

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden daarvan

Als jij gebruik maakt van onze Diensten kunnen wij jou vragen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Het kan dan gaan om jouw naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer. Maar soms ook om gegevens over een verslaving. Deze gegevens hebben we nodig om onze Diensten aan jou te kunnen verlenen, bijvoorbeeld om jou in contact te brengen met een afkickkliniek. Je bent niet verplicht om jouw gegevens aan ons te verstrekken. Als jij jouw gegevens niet verstrekt kan het zijn dat we onze Diensten niet kunnen uitvoeren.

Als jij gebruik maakt van onze Diensten verzamelen wij ook automatisch (gebruiks)gegevens die wij via cookies genereren. Dit zijn ook persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij met als doel om onze Diensten aan jou aan te bieden, deze te verbeteren en om het gebruik van onze Diensten te analyseren. Meer uitleg over de cookies vind je verder naar onder.

Jouw IP-adres (jouw “adres” op internet) wordt automatisch verzameld.

Soorten persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verzamelen:

  1. Naam, woonplaats.
  2. E-mailadres en/of (mobiel) telefoonnummer.
  3. IP-adres.
  4. Daarnaast kunnen wij ook bijzondere persoonsgegevens van jou verwerken, namelijk gezondheidsgegevens.

Al deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden die hierboven beschreven zijn.

Grondslagen verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens (naam, woonplaats, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer) omdat dat noodzakelijk is voor het aanbieden van onze Diensten (“uitvoering overeenkomst”). Maar we hebben er ook een “gerechtvaardigd belang” bij om jouw persoonsgegevens (cookies, IP-adres) te verwerken voor onze Diensten, namelijk voor de verbetering en analyse.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat jij ons daar “toestemming” voor hebt gegeven.

Delen van jouw persoonsgegevens met derden

We kunnen jouw persoonsgegevens met derden delen. Dan gaat het om bij ons aangesloten afkickklinieken. Maar dit doen we alléén als jij ons daar toestemming voor geeft. Op de verwerking van jouw persoonsgegevens door die afkickklinieken is het privacybeleid van die afkickklinieken van toepassing.

Als jij ons geen toestemming geeft om jouw persoonsgegevens met bij ons aangesloten afkickklinieken te delen, worden al jouw persoonsgegevens altijd zo snel mogelijk maar binnen een maand verwijderd, m.u.v. cookies (deze kun je zelf handmatig van jouw apparatuur verwijderen).

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals bijv. een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Binnen onze organisatie hebben medewerkers alleen toegang tot jouw persoonsgegevens indien dat strikt noodzakelijk is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Jouw rechten & verzoeken

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van jouw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je sturen via onderstaande contactgegevens. Je ontvangt zo snel mogelijk maar altijd binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij geen uitvoering aan jouw verzoek kunnen of hoeven te geven. Bijvoorbeeld indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen.

Jouw verzoeken kun je aan ons richten via de contactgegevens onderaan.

Cookies

Wij houden gebruiksgegevens bij van de Diensten voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.

Om het gebruiksgemak van onze Diensten te verbeteren wordt gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies”. Dat zijn kleine tekstbestand die tijdens jouw gebruik van en bezoek aan de Diensten op jouw apparatuur worden geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de Diensten kan beperken.

Onze Diensten maken gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de Diensten te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.

Vragen & contactgegevens Afkickkliniekinfo.nl

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement & cookie policy kun je contact opnemen met:

Afkickkliniekinfo.nl
t.a.v. Team Privacy
P.C. Hooftstraat 47
1071BN Amsterdam

privacy [AT] afkickkliniekinfo.nl

KvK 34379561

Dit privacy statement (versie 2) is op 1 februari 2020 laatstelijk gewijzigd.

Advies nodig?
Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00

Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00