Re integratie na burn out - Een Reïntegratie plan

Een burn out is een maatschappelijk probleem dat steeds groter begint te worden. Volgens de GGZ heeft een op de zeven medewerkers symptomen die gerelateerd zijn aan een burn out. De klachten overkomen zowel oudere als jongere werknemers.

Lees hier meer: Wat is een burn out?

Nog niet volledig hersteld

Houd er rekening mee dat, wanneer je terugkeert naar je werk na een burn out, je nog niet 100% bent hersteld. Het terugkeren naar je werk is vaak onderdeel van de burn out behandeling en kan je genezing bevorderen. Echter heeft het tijd nodig om weer terug te keren naar je oorspronkelijke niveau. Dit is voor zowel de patiënt als de leidinggevende iets om in het achterhoofd te houden. Het begin van de re-integratie brengt vaak veel onzekerheden met zich mee. Op je werk kunnen er dingen zijn veranderd. Hoe kun je je weer goed aansluiten aan je werkomgeving, en hoe voorkom je terugval in je oude, ongezonde patroon?

Relapse

Van de medewerkers die na een burn out weer aan het werk gaan, krijgt 20-30% weer een terugval. Daarom is een goede reïntegratie na een burn out uiterst belangrijk voor je genezing. Deze reïntegratie moet zowel op persoonlijk- als werkgerelateerd vlak goed gebeuren. Wat je tijdens je behandeling hebt geleerd, moet je nu in je eigen omgeving gaan toepassen. Hierbij is het belangrijk om je eigen grenzen te leren herkennen.

Gelukkig overkomt een terugval de meeste mensen met een burn out niet.

Wat is re-integratie precies?

Bij re-integratie gaat iemand weer terug naar het werk nadat deze persoon voor een tijd afwezig is geweest door een burn out of een ander probleem. Reintegreren kan bij de ‘oude’ werkgever, maar ook bij een nieuwe baan.

De bedrijfsarts zal allereerst met de werknemer afspreken hoe hij of zij het beste kan terugkeren naar het werk. Vervolgens worden de mogelijkheden binnen het bedrijf bekeken en daarbuiten.

Een werkgever is volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om een re-integratietraject af te leggen samen met de werknemer. Dit betekent dat de verantwoordelijke de werkgever zo goed mogelijk moet helpen om weer aan het werk te kunnen.

Steun van collega’s en familieleden is verder natuurlijk ook erg belangrijk.

Wat is reintegratie burn out

Hoe verloopt de reïntegratie van een burn out?

De crisisfase

In de eerste fase heeft de medewerker de controle over zijn of haar situatie verloren. Vaak kan het daardoor de dagelijkse werkzaamheden niet meer uitvoeren, zowel op het werk als op persoonlijk gebied. De medewerker moet nu tot rust komen en herstellen, waarbij er niet wordt gewerkt. Afstand nemen van werk kan in de eerste instantie moeilijk zijn en schuldgevoelens opwekken. Als de medewerker op tijd ingrijpt, hoeft deze periode slechts een paar weken te duren.

De daadwerkelijke reintegratie

In het tweede stadium staat het opbouwen van de belastbaarheid van de medewerker centraal. Het gaat hierbij om het opbouwen van de uren en de werkzaamheden. Dit moet stap voor stap gebeuren. Een bedrijfsarts kan meestal vaststellen welke stappen haalbaar zijn. In het begin is het vooral belangrijk dat de persoon niet onder tijdsdruk werkt. Het kan eventjes duren eer een medewerker weer volledig kan terug keren naar de ‘gewone’ gang van zaken. Als iedereen in de omgeving van de medewerker weet waar die aan toe is, kan dat de terugkeer naar het werk bevorderen.

Bestendiging

De laatste stap vindt plaats wanneer de medewerker helemaal beter is en dus voor de volle 100% weer aan het werk kan. Nu is het belangrijk om een volgende burn out te voorkomen. Er wordt samen gekeken naar de oorzaken van de burn out, die vaak bestaan uit een combinatie van verschillende persoonlijke- en werkgerelateerde omstandigheden. Als werkgever moet je in de gaten houden of de medewerker daadwerkelijk weet hoe het de oplossingen kan toepassen en dat het niet terugvalt in het oude, ongezonde gedrag.

Mogelijke uitdagingen

Herstellen en beter worden van een burnout zal niet gaan zonder slag of stoot. Veelvoorkomende uitdagen zijn onder andere de volgende:

  • Medewerkers die na een burn out terugkomen naar het werk, voelen zich vaak angstig. Voor een werkgever is het heel belangrijk om niet te veel druk te zetten. De opbouw van uren is van belang, maar ook een haalbare verdeling van de taken.
  • Heldere communicatie is een must. De werkgever en de werknemer moeten met elkaar in gesprek gaan waarbij de taakverdeling en verantwoordelijkheden goed besproken moeten worden.
  • Naast de baas of verantwoordelijke, is het ook van belang om de collega’s bij het proces te betrekken. De werkplek moet een fijne omgeving worden voor de medewerker om in terug te keren. Het opbouwen moet rustig en zorgvuldig gebeuren. De persoon moet daadwerkelijk het gevoel hebben dat er rekening wordt gehouden met zijn of haar situatie.
  • De verwachtingen van de medewerker en de leidinggevende kunnen soms van elkaar verschillen. Dat zal het herstel en het proces alleen maar belemmeren. Het is dus essentieel dat er een duidelijk plan van aanpak is om de medewerker weer aan het werk te krijgen.
Uitdagingen bij een burn out reitegratie

Plan van aanpak re-integratie burn out

Om een reïntegratie zo goed mogelijk te laten verlopen, volgen er hieronder een aantal tips voor de medewerker.

1. Doe alleen de werkzaamheden die zijn overlegd

In het plan van aanpak moet duidelijk staan welke taken jij zal gaan verrichten tijdens je reïntegratie. Zo weet iedereen waar die aan toe is, en zal de kans kleiner zijn dat je weer overbelast wordt. De juiste verwachtingen zullen zo worden gecreëerd, en jij kunt je rustig richten op jouw taken.

2. Productiviteit

Het kan gebeuren dat jouw omgeving wel eens vergeet dat jij (nog) aan het reintegreren bent. Dit proces is namelijk niet een kwestie van een paar dagen, maar van een aantal weken of zelfs maanden. Maak daarom ook zeker afspraken over jouw productiviteit. Terugkeren naar je baan moet als doel hebben het bevorderen van je herstel. Maak goede en haalbare afspraken met elkaar zodat je begrijpt welke resultaten je moet leveren, zonder te veel druk te voelen om te presteren.

3. Richt je op een ding tegelijk

Dit klinkt misschien simpel, maar het is voor veel mensen, en dan vooral die met een burn out, erg lastig. Jij bent wellicht gewend om te multitasken. Echter is het nu van belang om je slechts op een ding per keer te concentreren. Het is voor je eigen bestwil.

4. Begeleiding

Hulpverlening kan komen vanuit jouw leidinggevende of je re-integratiebegeleider. Het is essentieel om jouw begeleider op de hoogte te blijven houden van de voortgang van je herstel en dat je daarnaast altijd goed blijft overleggen. Ook een psycholoog kan professionele hulp bieden.

5. Gaat het te snel? Doe een stapje terug

Het is echt niet erg als het re-integreren niet helemaal soepel verloopt. Als je ziet dat het toch iets te snel gaat allemaal, geef dit dan op tijd aan.

Ben je bijvoorbeeld net van 2 naar 4 uur per dag gegaan en is dit nog te vermoeiend voor je, bespreek dit dan met de begeleider en blijf bijvoorbeeld nog een weekje langer op 2 uur werk per dag. Het heeft natuurlijk weinig zin om meteen weer alles te doen om vervolgens weer thuis te komen zitten. Daar hebben zowel jij als jouw baas niks aan. Wees niet bang om aan te geven wat wel en niet werkt voor je.

Op eigen tempo

Het hervatten van werkzaamheden na een moeilijke periode verloopt niet bij iedereen op dezelfde manier. Bij de ene persoon lukt het binnen een paar weken, waar de ander gewoon wat meer tijd nodig heeft.

Als je in elk geval accepteert dat je een probleem hebt en er alles aan wil doen om beter te worden, heb je de eerste, belangrijkste stap al gemaakt!

We hopen dat je met onze informatie en tips weer rustig je leven kunt oppakken na een burn out.

Advies nodig?
Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 08:00 – 22:00
Weekend: 12:00 – 17:00

Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 08:00 – 22:00
Weekend: 12:00 – 17:00