Loprazolam: Effecten en bijwerkingen

Heb jij last van aanhoudende slapeloosheid? Dan kan je huisarts ervoor kiezen om loprazolam voor te schrijven. De behandeling van slaapproblemen is in de eerste instantie vooral niet-medicamenteus. Alleen bij acute slapeloosheid of ernstig disfunctioneren overdag wordt er een geneesmiddel voorgeschreven, en dan voor korte duur.

Wat is loprazolam precies, wat zijn de bijwerkingen en waar moet je verder op letten?

Wat is loprazolam?

Loprazolam is een kalmeringsmiddel dat valt onder de benzodiazepinen. De werkzame stof van loprazolam werkt op het centrale zenuwstelsel. Het geneesmiddel werkt rustgevend, vermindert angstgevoelens, maakt suf en ontspant je spieren. Loprazolam is op doktersrecept verkrijgbaar onder de merknaam dormonoct, dat sinds 1983 verkrijgbaar is in tabletvorm.

Wanneer loprazolam gebruiken?

Loprazolam wordt door artsen voorgeschreven bij slapeloosheid en ernstige slaapstoornissen als kortdurende behandeling. Het bevordert in slaap vallen en ook dat je beter doorslaapt. Het geneesmiddel is vooral geschikt als je gedurende de nacht vaak wakker wordt.

Ook wordt het geneesmiddel als premedicatie voorgeschreven op de avond voorafgaand aan operatieve ingrepen.

Advies voor gebruik van loprazolam

Bij volwassenen wordt geadviseerd om als dosering 0,5 mg (een halve tablet van 1 mg) tot 1 mg aan te houden. Gebruikelijk gaat het om 1 mg voor het slapengaan.

In ernstigere gevallen en bij psychiatrische patiënten wordt er doorgaans 2 mg per dag aangehouden.

In het geval van ouderen en verzwakte patiënten, wordt er met 0,5 mg per dag begonnen. Bij ernstige lever- of nierfunctiestoornissen en bij chronische respiratoire insufficiëntie is een lagere dosering dan normaal vereist.

Hoe snel en hoe lang werkt het middel?

Het geneesmiddel werkt snel: al na 30 tot 60 minuten word je rustig en slaperig. Houd daar dus rekening mee en neem het middel in op een gepast moment. Het effect werkt 8 uur lang door.

Wat zijn de bijwerkingen van loprazolam?

De mogelijke bijwerkingen die hieronder worden beschreven, hebben voornamelijk betrekking op een dagelijkse dosering van 1 mg of hoger.

Dit zijn bijwerkingen van loprazolam:

 • Slaperigheid, sufheid
 • Vermoeidheid
 • Verminderde concentratie
 • Spierzwakte
 • Afvlakking van gevoelens
 • Wazig zien
 • Duizeligheid
 • Trager denken
 • Hoofdpijn
 • Incontinentie voor urine of juist moeilijk kunnen plassen
 • Snurken

Interacties

Loprazolam heeft wisselwerkingen en interacties met andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Wanneer we spreken over een wisselwerking tussen twee middelen, betekent dat dat zij elkaars werking beïnvloeden. Zo kan de werking van de geneesmiddelen juist sterker of zwakker worden.

Bij medicijnen die invloed hebben op het reactievermogen, staat vaak een gele waarschuwingssticker op de verpakking. De effecten op het reactievermogen en coördinatievermogen versterken elkaar, waardoor het middel langer door kan werken en je dan bijvoorbeeld voor nog langere tijd niet mag autorijden. Er wordt dus niet aanbevolen om deze middelen tegelijkertijd te gebruiken.

Als je dus ook andere medicijnen neemt en niet zeker weet of bovenstaande wisselwerking op jou van toepassing is, neem dan altijd contact op met je huisarts of stel je vragen bij de apotheek.

Alcohol

Alcohol versterkt het centrale effect van benzodiazepinen. Daarom wordt gelijktijdig gebruik met opioïden niet aanbevolen, omdat de persoon anders risico loopt op sedatie, coma, respiratoire depressie en overlijden.

Zwangerschap en loprazolam

Ben je zwanger of wil je dit binnenkort worden? Dan moet je dit bij je huisarts melden of bij de apotheker. Er zijn nog onvoldoende gegevens over de werking van dit medicijn tijdens de zwangerschap, dus weten we nog niet precies wat de risico’s van het geneesmiddel zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Wel weten we dat bij langdurig gebruik er tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap ontwenningsverschijnselen kunnen optreden bij de baby. Bij gebruik van loprazolam in een hoge dosis vlak voor de bevalling, kan het kind na de geboorte zo verslapt zijn dat het problemen krijgt met ademhalen.

Er wordt daarom aanbevolen het geneesmiddel alleen te nemen indien het echt nodig is, en dan zo kort mogelijk en in een lage dosis.

Borstvoeding

Wil je borstvoeding geven? Overleg wederom met je arts of de apotheker. Het geneesmiddel komt namelijk in de moedermelk terecht en kan dan bijwerkingen bij het kind veroorzaken. Wellicht kan je arts tijdelijk een ander medicijn voorschrijven.

Bij de mens zijn er verder onvoldoende gegevens over teratogenese (de ontwikkeling van een misgeboorte), en bij dieren zijn er geen aanwijzingen voor schadelijkheid gevonden.

Contra-indicaties

Loprazolam mag niet gebruikt worden in de volgende gevallen:

 • Myasthenia gravis
 • Slaap-apneusyndroom
 • Overgevoeligheid voor benzodiazepinen
 • Ernstige respiratoire insufficiëntie
 • Ernstige leverinsufficiëntie

Waarschuwingen

Benzodiazepinen kunnen leiden tot anterograde amnesie, meestal enkele uren na inname van de geneesmiddelen. Daarom wordt er aanbevolen dat de patient na inname zeven à acht uur ongestoord kan slapen.

Bij herhaald gebruik voor enkele weken kan er daarnaast tolerantie optreden.

Afhankelijkheid

Wanneer loprazolam langdurig wordt gebruikt, kan er afhankelijkheid ontstaan. Hoe hoger de doseringen en hoe langer de gebruiksduur, hoe groter het risico op afhankelijkheid. Ook bij alcohol- en/of drugsmisbruik in de voorgeschiedenis is de kans op een verslaving groter. Wanneer iemand verslaafd is geraakt aan loprazolam zullen er ontwenningsverschijnselen optreden wanneer er met het middel wordt gestopt.

Ontwenningsverschijnselen van loprazolam

Indien loprazolam voor lange tijd wordt genomen, kan er dus afhankelijkheid ontstaan. Wanneer de behandeling dan wordt gestopt, kunnen er ontwenningsverschijnselen optreden, zoals:

 • Irritatie
 • Rusteloosheid
 • Verwardheid
 • Hoofdpijn
 • Angst en spanning
 • Gevoeligheid voor scherpe geluiden, licht en aanraking

Autorijden met Loprazolam

Loprazolam beïnvloedt het reactievermogen omdat het middel ervoor zorgt dat prikkels van buitenaf trager door de hersenen worden verwerkt. Je bent zo minder alert dan gewoon. Je zou een tablet loprazolam kunnen vergelijken met vier standaard eenheden alcohol. Daarom is het onverstandig om auto to rijden als je dit middel neemt, en doe je er goed aan om altijd de bijsluiter te lezen.

Afbouwen

Vanwege de risico’s op afhankelijkheid, bijwerkingen en tolerantie, dient loprazolam bij voorkeur niet langer te worden gebruikt dan enkele dagen tot twee weken, en maximaal vier weken (in uitzonderingsgevallen) inclusief de afbouw periode.

Om afkickverschijnselen te voorkomen, dient het middel langzaamaan worden afgebouwd in plaats van in een keer te stoppen.

In overleg met de arts wordt er aangeraden om al snel na de start van de behandeling loprazolam weer af te bouwen. Dit is om gewenning, met de gevolgen van dien, te voorkomen

Vergoeding

Loprazolam tabletten van een milligram hebben een gemiddelde prijs van € 0,21 per dag. Het medicijn is alleen op recept verkrijgbaar en wordt niet vergoed.

Vraag je arts, zorgverzekeraar of in de apotheek zo nodig om extra informatie over de vergoeding van de medicijnen die je neemt.

Advies nodig?
Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00

Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00