Burn Out Behandeling

De term burn out verwijst naar de klachten van langdurige stress en overspannenheid. Het gaat hierbij om lichamelijke en psychische uitputting en een negatief zelfbeeld. Je bent ‘op’, je voelt je oververmoeid en zelfs alledaagse taken worden een uitdaging.

Je lichaam geeft aan wanneer het langzaamaan uitgeput begint te raken. Echter, negeren mensen deze signalen vaak, waardoor er uiteindelijk een burn out ontstaat. 

Gelukkig zijn er verschillende burn out behandelingen die jou kunnen helpen om deze periode te overwinnen. Daarnaast zal een burn out behandeling je ook leren een nieuwe episode te voorkomen in de toekomst.

Hoe herstel je van een burn out?

Je hebt een burn out, maar hoe kom je hier weer bovenop? Welke behandelingen zijn er mogelijk en welke past het beste bij jou? Bij een burn out is slechts het wegnemen van de spanningen niet voldoende. Met hulp van een psycholoog of burn out specialist zul je sneller en beter herstellen.

In het geval je nu klachten ervaart, adviseren we je om niet te wachten met het zoeken van hulp. Vergelijk jouw situatie eens met die van een auto: als het benzine lampje op rood staat, dan rijd je toch ook niet vrolijk door totdat je stil komt te staan? Trek dus op tijd aan de bel en zoek de juiste burn out behandeling.

Fase 1: Accepteren

Bij het aanpakken en behandelen van een burn out, draait het ten eerste om acceptatie. Na langdurige blootstelling aan spanning heeft jouw lichaam aangegeven dat het niet meer kan zo. Je zult misschien wel begrijpen wat er aan de hand is, maar om dit vervolgens te kunnen accepteren is een tweede. Pas wanneer je toegeeft dat je een probleem hebt, kun je gaan werken aan herstel.

Fase 2: Onderzoek

Om goed te kunnen herstellen van een burn out, moet je, naast rust nemen, ook actief aan de slag gaan. Wat is precies de oorzaak van je burn out? Zijn er bepaalde gebeurtenissen uit het verleden die een rol spelen? Wat voor aanpak of therapie is er nodig om er weer bovenop te komen? Ga langs bij je huisarts en volg zijn tips op. Neem een psycholoog in de arm en identificeer de trigger factoren. Vervolgens ga je samen oplossingen bedenken.

Fase 3: Actie ondernemen

In de laatste fase ga je de oplossingen uitvoeren door middel van een burn out behandeling. Je psycholoog zal je helpen bij het herstellen van je energie zodat je je minder vermoeid zal voelen. Ook zal hij of zij je nieuwe manieren aanleren om met spanningen om te gaan, zodat een volgende episode voorkomen kan worden.

Lees ook: Wat is een burn out?

Burn out behandeling

Behandeling burn out met een psycholoog

De behandeling van een burn out wordt aangepast aan jouw behoeften en situatie. Een burn out specialist, bijvoorbeeld een psycholoog, zal je daarbij helpen. Met de juiste therapie zul je je bewust worden van de aard van je probleem. Door vervolgens de oorzaak aan te pakken, zul je langzaamaan een evenwichtiger leven opbouwen.

Er zijn verschillende stress en burn out therapieën. De methoden die vaak worden gebruikt, zijn cognitieve gedragstherapie, mindfulness, oplossingsgerichte therapie en hartcoherentie.

Cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie gaat het erom jouw gedachten en gedrag onder de loep te nemen en negatieve patronen te veranderen. Samen met de therapeut ga je na welke denkpatronen en welk gedrag de burn out hebben veroorzaakt. Ook zul je leren om anders over bepaalde dingen na te denken, en situaties anders te interpreteren. Dit zal je helpen om een burn out in de toekomst te voorkomen.

Mindfulness

Bij deze aanpak draait het om ontspanning en zich te concentreren op het hier en nu. Bij een burn out kan mindfulness je helpen om je minder zorgen te maken over dingen en je aandacht te richten op wat er ‘nu’ speelt. Je zal er bewuster door gaan leven, en ook zul je sneller opmerken wanneer je op het punt staat om jouw grenzen te overschrijden. Daarnaast zul je beter in staat zijn om stressoren te identificeren.

Oplossingsgerichte therapie

Zoals de naam al aangeeft, richt deze behandelingsvorm zich op het vinden van een oplossing voor jouw klachten. Dit doe je vanuit jouw kracht en sterke kanten. De psycholoog zal dus nagaan hoe jouw kwaliteiten jou kunnen helpen om het gewenste doel te behalen.

Hartcoherentie

Met hartcoherentie wordt de balans tussen jouw hartslag en andere ritmes bedoeld in jouw lichaam. Een voorbeeld is jouw ademhaling. Er is sprake van een hoge hartcoherentie wanneer de ritmes samenvallen. Spanningen, integendeel, hebben juist een negatieve impact op jouw hartcoherentie, wat gevolgen zal hebben voor hoe je functioneert. Om jouw hartcoherentie te verbeteren, zijn er technieken ontwikkeld die jouw helpen weer in balans te komen. Ook helpen ze je om stress vroegtijdig te identificeren en beter om te gaan met stressvolle situaties.

Behalve de zojuist genoemde methoden, kan een assertiviteitstraining ook uitkomst bieden, of relaxtherapie, creatieve therapie en meditatie. Soms worden er ook medicijnen voorgeschreven door een arts.

Lees ook: De oorzaken van een burn out

Wat is nog meer belangrijk?

Verder is het soms ook van belang om in gesprek te gaan met de leidinggevende. Misschien kan er hier en daar een aanpassing worden gemaakt in je takenpakket op het werk. Overleg met je werkgever en neem een actieve rol aan. Geef aan wat je niet lekker zit en dat je het beste wil voor beide partijen.

Je kunt ook denken aan een job coach die samen met jou gaat kijken wat je behoeften en wensen zijn in je huidige of nieuwe baan en wat er in het verleden verkeerd ging op het werk.

Neem daarnaast contact op met de mensen die dichtbij je staan. Stel jezelf open en deel je gevoelens zodat ze begrijpen wat er speelt.

Kijk ten slotte naar de mensen die een rol spelen in jouw leven. Vind een manier om het contact met de personen te verminderen die een negatieve impact hebben.

Hoelang duurt het herstel van een burn out?

Dit varieert van persoon tot persoon. Het duurt in de meeste gevallen ongeveer een jaar, maar kan in ernstigere gevallen zelfs een paar jaar duren. Ook zijn er patiënten bij wie het na enkele maanden al lukt om hun bezigheden weer op te pakken. De duur hangt met name af van de ernst van de burn out. De genezing kan daarnaast worden vertraagd door externe factoren, zoals het hebben van kleine kinderen of veel verplichtingen.

In het begin van de burn out behandeling is het vooral belangrijk om te rusten en ontspannen. Net zoals het herstel, kan ook de duur van een behandeling variëren. Vanzelfsprekend is dat als je pas laat een behandeling zoekt, deze ook vaak langer duurt dan wanneer je er vroeg bij bent.

Hoe kun je een burn out voorkomen?

Het is belangrijk om de vroege symptomen van een burn out, zoals prikkelbaarheid, besluiteloosheid en concentratieproblemen, te herkennen en hier direct iets aan te doen. Psychotherapie kan jou helpen om de signalen van overspanning te leren identificeren. Zo kun je op tijd maatregelen nemen. Hoe sneller je erbij bent, hoe minder zwaar het herstelproces.

Daarnaast zijn de volgende dingen nog van belang:

  • Houd je emoties niet voor jezelf, praat met anderen over je problemen
  • Zorg ervoor dat je voldoende beweegt; dit zal je energie geven
  • Maak goede keuzes, zodat je niet overbelast raakt
  • Herken waar jouw sterke en zwakke kanten liggen en accepteer je grenzen
  • Plan vrije tijd in of neem af en toe een break om spanningen te reduceren

Advies nodig?
Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00

Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00