Binge drinken: Oorzaken, gevolgen en behandeling

Binge drinken is een andere benaming voor zwaar alcohol drinken. We spreken van binge drinken wanneer iemand meer dan 4 tot 6 glazen alcohol drinkt tijdens één gelegenheid. In een korte tijd wordt er dus een flinke hoeveelheid alcohol gedronken.

Men denkt vaak dat vooral jongeren met alcohol in aanraking komen en zich laten verleiden tot comazuipen (de extreme variant van binge drinken). Echter, gebeurt het veel mensen wel eens dat ze behoorlijk diep in het glaasje kijken en dus veel te veel alcohol drinken. Let altijd op voor een alcoholvergiftiging.

Wat is binge drinken?

‘Binge’ is het Engelse woord voor ‘braspartij’. Binge drinken bij vrouwen wil zeggen het drinken van minstens vier glazen alcohol tijdens een enkele gelegenheid. Bij mannen is dat 6 glazen. Er is sprake van een grote hoeveelheid alcohol die geconsumeerd wordt in een relatief korte tijd. De bloeddruk zal onnatuurlijk snel stijgen en ook de organen zullen het zwaar te verduren krijgen.

Vooral bij jongeren, wiens hersenen nog volop in ontwikkeling zijn, heeft het drinken van grote hoeveelheden alcohol desastreuze gevolgen.

Wat is binge drinken?

Wanneer spreken we van binge drinken?

In Amerika omschrijft men binge drinking als het stijgen van het bloedalcoholgehalte tot 0,8 promille of meer. Wanneer mannen 6 glazen alcohol drinken in slechts 2 uur, dan wordt 0,8 promille al bereikt. Bij vrouwen zou het dus gaan om slechts 4 glazen.

Zelfs als je over een wat langere tijd alcohol drinkt, bereik je dit niveau al redelijk snel en zullen ook de negatieve effecten op de gezondheid flink toenemen.

Meer de verdieping in? Lees hier alles over alcoholisme.

Wat zijn de risico’s van binge drinken?

De risico’s van binge drinken en overmatig alcoholgebruik moeten zeker niet onderschat worden.

Mogelijke fysieke gezondheidsrisico’s zijn de volgende:

 • De kans op black outs en een alcoholvergiftiging zijn groot. Een alcoholvergiftiging kan optreden bij een promillage van 4, wat bereikt wordt met het drinken van meer dan 20 glazen in een paar uur. Bij jongeren kan een lager promillage al voor problemen zorgen en bij schoolkinderen kan bij een promillage van 2 zelfs al een alcoholvergisting optreden. Een alcoholvergiftiging kan je zenuwstelsel verdoven met bewusteloosheid als mogelijk gevolg.
 • Je beschadigt je organen ermee, zoals je nieren, lever, maag en hersenen.
 • Er vindt een te snelle stijging van de bloeddruk plaats en deze daalt daarna net zo hard weer tijdens de afbraak van alcohol in de lever. Deze grote, onnatuurlijke schommelingen in bloeddruk zullen het risico op een hartinfarct doen toenemen. Omdat je bloed minder goed stolt, kan er zelfs een herseninfarct ontstaan.
 • Jongeren die tijdens hun tienerjaren regelmatig binge sessies houden, hebben een vier keer grotere kans om voor hun 25ste levensjaar overgewicht te ontwikkelen.
Binge drinken gevolgen

Wat zijn de andere gevolgen van binge drinken?

De risico’s zijn ook merkbaar op psychologisch en op sociaal gebied.

Psychologische risico’s:

 • Impulsief gedrag stijgt en verminderde controle
 • Verminderd denkvermogen en geheugen
 • De kans op het ontwikkelen van een alcoholverslaving stijgt

Sociale risico’s:

 • Problemen op het werk
 • Relatieproblemen
 • Agressie
 • Dronken rijden en daardoor een grotere kans op ongevallen

Overmatig alcoholgebruik heeft dus zeer zeker ernstige gevolgen.

Lees hier meer over de ontwenningsverschijnselen bij alcohol.

Van binge drinken naar alcoholverslaving

Bij binge drinken is er niet meteen sprake van een alcoholverslaving, want tussen twee binge drinking sessies wordt er niet gedronken.

Bij binge drinken gaat het erom aangeschoten of dronken te worden. Wanneer dit gedrag echter plaatsvindt om te ontkomen aan problemen, is er het risico dat het gedrag steeds vaker herhaald wordt om het prettige effect ervan te bereiken.

Er zal gewenning ontstaan, wat inhoudt dat er steeds meer alcohol nodig is om de fijne effecten ervan te ervaren.

binge drinken stoppen

Hulp bij het stoppen met drinken

Een stijging van de bloeddruk, beschadiging van je organen, overgewicht, black outs… Overmatig alcohol drinken heeft een heleboel negatieve effecten. Heb je besloten om te stoppen met het drinken van alcohol, dan is het verstandig om eerst een afspraak te maken met je huisarts. In sommige gevallen zal de huisarts de GGZ inschakelen om jou te begeleiden. Als je echter meer hulp nodig hebt, dan kan je doorverwezen worden naar de verslavingszorg.

Verder kun je ook nog hulp krijgen van ervaringsdeskundigen; mensen die zelf hersteld zijn van een verslaving. Zij kunnen zich goed in jou verplaatsen. Het kan daadwerkelijk een eyeopener zijn om over je alcohol probleem te praten met mensen die in dezelfde situatie hebben gezeten.

Je kunt ook nog denken aan een zelfhulpgroep. Je zult hier kennis, ervaring en emoties kunnen delen met lotgenoten.

Vaktherapie is nog een andere manier die kan helpen om van je alcoholprobleem af te komen. Vaktherapie is een parapluterm voor diverse therapieën waarbij je niet alleen praat met een hulpverlener, maar ook samen activiteiten onderneemt (bijvoorbeeld bewegen of toneelspelen).

Je kunt er verder nog voor kiezen om mindfulness te proberen of yoga, of andere ontspanningsoefeningen.

Bij de meeste grote gemeenten is er een organisatie aanwezig die een alcoholverslaving behandelt.

Vraag meer informatie bij je huisarts of plaatselijke GGD. Op internet kun je ook nog terecht voor programma’s of andere manieren van online hulp.

Lees hier meer over hulp bij alcoholisme.

Advies nodig?
Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00

Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00