Nazorg bij verslaving: Belang en invulling van extra begeleiding

Nazorg helpt om de overgang van een behandeling naar het dagelijkse leven makkelijker te maken. Door extra ondersteuning en begeleiding wordt de kans op terugval kleiner en kun je toewerken naar een duurzaam herstel. Nazorg is zo een cruciaal onderdeel in de verslavingszorg en heeft een grote impact op succesvol herstel, volgens een studie uit 2004 in American Journal on Addictions. Op deze pagina bespreken we alle onderdelen van nazorg. Ook leggen we uit hoelang een nazorgtraject kan duren.

Wat is nazorg?

Nazorg is een afsluitend onderdeel van een behandeling waarbij je extra professionele begeleiding krijgt. Het begint meestal direct na een opname of een ambulante behandeling. Deze extra begeleiding is voor sommigen noodzakelijk en voor anderen een nuttige hulp. Een nazorgtraject bij verslavingszorg is erop gericht om de opgedane kennis en vaardigheden van je behandeling in de praktijk te brengen. Dit betekent dat je extra ondersteuning krijgt om triggers te vermijden, praktische problemen op te lossen en nieuwe sociale contacten te maken. Nazorg vergroot zo de kans op een duurzaam herstel.

Voor wie is nazorg?

Nazorg is met name bedoeld voor mensen die een verslavingsbehandeling hebben gevolgd in een kliniek of op ambulante basis. Iedereen kan na een behandeling gebruikmaken van nazorg. Een nazorgtraject is echter vooral nuttig voor mensen die nog steeds last ervaren van hun verslaving of bang zijn voor een terugval na hun terugkeer in het dagelijks leven. Wanneer je al meerdere keren behandeld bent voor verslaving, kan nazorg helpen om de kans op terugval te verkleinen.

Soms wordt nazorg ook geboden aan familieleden van een verslaafde. Zo kan nazorg helpen bij relatieproblemen of om de heftige ervaringen van de verslaving goed te verwerken, volgens Belgische onderzoekers in Addiction Research & Theory.

Belang van nazorg bij verslavingsherstel

Om deze redenen is nazorg erg belangrijk voor een duurzaam herstel bij verslaving:

  • Vermindert risico op terugval:Je krijgt door nazorg onder meer extra tools en ondersteuning om triggers op tijd te identificeren en vermijden.
  • Ondersteunt je mentale welzijn: Nazorg helpt om je geestelijke gezondheid te ondersteunen door therapie en aanvullende technieken zoals meditatie.
  • Versterkt sociale relaties: Er is binnen nazorgprogramma’s vaak veel aandacht voor het leggen van nieuwe sociale contacten en het herstellen van oude, beschadigde relaties.
  • Vergroot bewustzijn: Het idee van extra begeleiding voor herstel vergroot het bewustzijn dat verslaving een hersenziekte is waar je een leven lang aandacht voor moet hebben. Hierdoor zul je later op tijd hulp zoeken wanneer dat nodig is.

Elementen van effectieve nazorgprogramma’s

Effectieve nazorgprogramma’s bevatten meerdere elementen om het herstelproces te bevorderen. Hoe nazorg eruit ziet kan per persoon verschillen, maar meestal bestaat het uit een combinatie van individuele therapie, groepsbijeenkomsten, begeleiding bij medicatie en steungroepen. Ook is er veel aandacht voor zelfzorg, waarbij je advies krijgt hoe je beter voor jezelf kunt zorgen als het gaat om voeding, je fysieke en mentale gezondheid en het beheren van je persoonlijke financiën.

Rol van steungroepen en gemeenschapszorg

Steungroepen bieden een omgeving waar je een luisterend oor vindt voor je problemen en advies krijgt van lotgenoten over de beste oplossingen hiervoor. De groepsbijeenkomsten vormen een belangrijk onderdeel voor je herstel en bieden aanvullende tips die hulpverleners soms niet uit eigen ervaring kunnen geven, volgens verslavingsonderzoeker Leonard Jason in Addictive Behaviors. Ook leer je er sociale vaardigheden oefenen. Gemeenschapszorg is ook nuttig binnen je reis naar herstel. De extra zorg en steun is onder meer gericht op het leren hanteren van triggers die je in het dagelijks leven tegenkomt.

Veelgestelde vragen over nazorg

Hoe lang duurt nazorg?

Nazorg duurt gemiddeld een paar maanden lang, maar kan ook langer worden geboden. De precieze duur van een nazorgtraject wordt bepaald in overleg tussen jou en de hulpverlening.

Hoe ziet nazorg in de verslaving eruit?

Nazorg in de verslaving bestaat vaak uit een gepersonaliseerd plan dat onder meer individuele therapie, groepsbijeenkomsten, gezinstherapie en medicatiebegeleiding omvat.

Advies nodig?
Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00

Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00