Wat is PCP? Effecten, risico's en behandeling

PCP (CI-395, phenylcyclohexylpiperidine of phencyclidine) is een narcosemiddel dat oorspronkelijk bedoeld was voor gebruik bij operaties. Omdat het middel zulke sterke bijwerkingen heeft, wordt het tegenwoordig niet meer gebruikt. Het alternatief dat werd ontwikkeld is ketamine.

In de Verenigde Staten werd het middel ontdekt door drugsgebruikers die het de naam ‘Angel Dust’ gaven. Het middel wordt verkocht als cannabis joints of in de vorm van sigaretten besprenkeld met vloeibaar PCP. ‘Angel Dust’ kan overigens ook geslikt of gespoten worden.

Veelvoorkomende effecten van PCP zijn onder andere euforie, desoriëntatie, verwardheid en een verdoofd gevoel. Ook brengt het gebruik van PCP bepaalde risico’s met zich mee, waaronder geheugenverlies, depressie, psychose en ernstige verwardheid en agressie.

PCP is verslavend, maar stoppen is mogelijk met de juiste behandelingsmethode. Voor mensen die veel last hebben van de afkickverschijnselen, is een opname vaak de beste oplossing.

Wat is PCP?

PCP is een narcosemiddel dat voor een ongewoon soort pijnstilling zorgt. Het verschil met klassieke narcosemiddelen is dat men niet bewusteloos raakt. Het zorgt eerder voor een trance-achtige staat waarbij je geen pijn meer voelt. Echter kun je bij het gebruik van hoge doseringen wel voor korte tijd bewusteloos raken. ‘Angel Dust’ valt onder de dissociatieve tripmiddelen, omdat gebruikers zich onder invloed onbewust lijken te zijn van hun lichaam. Met dissociatief wordt bedoeld dat er een scheiding van lichaam en geest wordt ervaren. Het middel mag vandaag de dag niet meer gebruikt worden bij mensen en ook in de diergeneeskunde zie je het niet meer terug.

De werkzame stof in ‘Angel Dust’ is Phencyclidine (Fencyclidine). Deze stof zorgt voor psychotische effecten die lijken op schizofrenie symptomen.

Wat zijn de effecten van PCP?

De effecten van PCP kunnen we vergelijken met die van ketamine. Echter is er bij PCP een hogere kans op verwardheid, psychose, agressief gedrag en onrust. De effecten van PCP kunnen enorm verschillen wanneer het wordt genomen in een lage versus een hoge dosering.

Dit zijn de effecten van PCP:

Lage/medium dosering

 • Gevoel high te zijn
 • Euforie
 • Desoriëntatie
 • Verwardheid
 • Veranderde zintuiglijke waarneming
 • Hallucinaties
 • Afname van motoriek en lichaamscoördinatie
 • Toegenomen hartslag en bloedruk
 • Vertraagde ademhaling
 • Verhoogde lichaamstemperatuur
 • Verdoofd gevoel

Hoge dosering

 • Dissociatieve effecten
 • Verlies van tijd en ruimte
 • Intense visuele hallucinaties
 • Extreme angstgevoelens en paniek
 • Paranoia
 • Agressief gedrag
 • Bijna-doodervaring
 • Problemen met beweging en spraak
 • Misselijkheid en overgeven
 • Bewusteloosheid en black-out
 • Geheugenproblemen
 • Gevaarlijk vertraagde ademhaling
 • Risico op coma en overlijden

Wat zijn de risico’s van PCP?

Het gebruik van PCP kan verschillende risico’s met zich meebrengen. Behalve het verslavingsrisico (lichamelijk en/of geestelijk), heeft ‘Angel Dust’ op de lange termijn nog andere risico’s.

Dit zijn de risico’s van PCP:

 • Angst wordt minder intens beleeft, waardoor iemand meer geneigd is om risico’s te nemen en zich ook sneller begeeft in gevaarlijke situaties.
 • Psychose en ernstige verwardheid, waarbij iemand waanbeelden en hallucinaties ervaart die moeilijk te onderscheiden zijn van de realiteit.
 • Geheugenverlies
 • Depressieve gevoelens
 • Agressief gedrag

Is PCP verslavend?

PCP is inderdaad verslavend. Als je regelmatig PCP gebruikt, zul je tolerantie ontwikkelen, waarbij je lichaam steeds meer nodig heeft van de drug om hetzelfde effect te bereiken. De gebruiker zal bovendien het gevoel krijgen een steeds hogere dosis nodig te hebben om gewoon te kunnen functioneren. Het lichaam went namelijk aan het middel. Daarnaast krijg je last van ontwenningsverschijnselen op het moment dat je stopt met het gebruik van het middel. PCP kan zowel lichamelijk als geestelijk verslavend zijn.

Stoppen met PCP

Ben je verslaafd geraakt aan PCP en wil je graag stoppen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je huisarts. Die zal je vervolgens doorverwijzen naar een gepaste afkickkliniek met professionele hulp. Hoe eerder je hulp zoekt, hoe beter.

Behandelmethodes bij PCP verslaving

Een behandeltraject begint met het herkennen dat je een probleem hebt. De volgende stap is het zoeken van professionele hulp en support. Behandelprogramma’s voor een PCP verslaving bestaan uit technieken om gedrag te veranderen via praatsessies met de behandelaar. Waar het om gaat, is dat de patiënt zijn/haar gedrag leert te begrijpen en de reden voor het gebruik van PCP. Vaak worden ook de familie en vrienden bij de behandeling betrokken, zodat ze de patiënt zoveel mogelijk steun kunnen bieden en de kans op terugval kunnen helpen verkleinen.

Behandeling begint meestal met een detox. Voorbeelden van andere behandelmethoden zijn gedragstherapie, individuele therapie, groepstherapie, familie therapie en educatie over verslavingen.

Wanneer iemand last heeft van hevige afkickverschijnselen, dan is opname in een kliniek vaak het beste. Deskundigen kunnen de gezondheid en veiligheid van de patiënt dan in de gaten houden en eventueel medicatie voorschrijven om de afkickverschijnselen tegen te gaan. Bij deze intramurale zorg werkt iemand aan zijn/haar verslaving in de kliniek. Als de verslaving minder ernstig is, kan er ook gekozen worden voor extramurale zorg, waarbij de persoon thuis blijft wonen en zijn/haar behandelprogramma vanuit daar volgt. Voor behandeling zal de persoon dan af en toe naar de kliniek moeten komen.

Wat zijn de afkickverschijnselen van PCP?

Als men stopt met het gebruik van PCP, kunnen er diverse afkickverschijnselen optreden. Ze kunnen worden opgesplitst in korte- en lange termijn verschijnselen. Korte-termijn verschijnselen worden binnen acht uur na de laatste dosis ervaren, terwijl lange- termijn verschijnselen nog maanden tot jaren na het afkicken kunnen worden ervaren.

Dit zijn de korte termijn afkickverschijnselen van PCP:

 • Angst gevoelens
 • Rusteloosheid
 • Prikkelbaarheid
 • Zweten
 • Hoofdpijn
 • Spiertrekkingen en trillingen
 • Spierafbraak
 • Hallucinaties
 • Stuiptrekkingen
 • Hyperactieve oogbewegingen
 • Diarree
 • Verhoogde lichaamstemperatuur
 • Acidose (verzuring)

Dit zijn de lange termijn afkickverschijnselen van PCP:

 • Depressie
 • Suicidale gedachten
 • Geheugenverlies
 • Gewichtsverlies
 • Spraakstoornissen
 • Verminderde cognitieve functie
 • Slaapstoornissen
 • Stemmingsstoornissen

Veelgestelde vragen over PCP

Hoe lang werkt PCP?

PCP werkt ongeveer twee tot drie uur lang. ‘Angel Dust’ wordt bijna altijd gerookt, waarbij joints of sigaretten worden besprenkeld met vloeibare PCP. De eerste effecten zullen na een paar minuten optreden. Zo’n vier tot vijf uur na het roken zijn de effecten verdwenen.

Is PCP legaal?

Nee, PCP is niet legaal. De drugs staat op de Opiumlijst I (harddrugs).

Hoe wordt PCP gebruikt?

PCP wordt op de volgende manieren gebruikt: je kunt het slikken, roken, snuiven of inspuiten. PCP wordt vaak op marihuana of zelfs peterselie gestrooid en vervolgens gerookt.

Advies nodig?
Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00

Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00