CRA: community reinforcement approach

De Community Reinforcement Approach (CRA) is een methode die ontworpen is voor mensen die te maken hebben met verslavingen, maar ook met bijkomende problemen. Denk aan psychiatrische, somatische, of forensische klachten. Het gaat hier om een cognitief-gedragstherapeutische behandelmethode waarbij haalbare doelen worden gesteld aan de patiënt, zoals het vinden van een prettige dagbesteding.

Het gehele herstelproces zal bevorderd worden door positieve veranderingen in zijn sociale en persoonlijke leven, maar het uiteindelijke doel is helemaal stoppen met het gebruik van verslavende middelen.

Wat is CRA?

Community Reinforcement Approach (CRA) legt de nadruk op het bevorderen van positieve veranderingen in het leven van de patiënt. Denk aan het maken van sociale contacten, betrokken zijn bij beroepsactiviteiten, een nieuwe hobby, een prettige dagbesteding of andere ontspannende activiteiten.

Deze benadering is gebaseerd op de aanname dat afhankelijkheid van drugs of alcohol in stand wordt gehouden door diverse bekrachtigers die gelinkt zijn aan het gebruik, terwijl alternatieve bekrachtigers die niet gelinkt zijn aan gebruik ontbreken. Beloningen worden ingezet om gezond gedrag te stimuleren, terwijl sociale vaardigheidstraining en betrokkenheid van sociale contacten helpen bij het opbouwen van een ondersteunend netwerk.

Een van de grondleggers van de Community Reinforcement Approach (CRA), Robert Meyers, heeft ooit gezegd dat ‘men meer vliegen met een druppel honing vangt, dan met een vat azijn.’ Dit gezegde typeert deze van oorsprong Amerikaanse aanpak bij de behandeling van verslaving.

Positieve bekrachtigers staan hier centraal: zaken als sociale steun, een nieuwe hobby, beloningen en andere plezierige activiteiten. Samen met een behandelaar leer je inzien waarom je genotmiddelen gebruikt en stel je haalbare doelen op waarbij de succeservaring van enorm belang is.

Voor wie is CRA behandeling geschikt?

CRA is geschikt voor mensen met een psychiatrische aandoening die ook last hebben van een verslaving en daarmee gerelateerde problemen. CRA is een interventie om een patiënt een andere leefstijl aan te leren. Deze andere leefstijl levert beloningen (bekrachtigers) op en is niet schadelijk. Het is belangrijk dat naasten van de patiënt bij deze therapie worden betrokken; zij maken een belangrijk deel uit van de behandeling en zorgen voor onmisbare ondersteuning.

Een CRA behandeling wordt aanbevolen wanneer de verslaafde echte motivatie voelt om te veranderen. Bijvoorbeeld wanneer iemand uit een sociaal isolement wil komen, bereid is om sociale vaardigheidstrainingen te volgen en hulp wil accepteren bij het vinden van andere plezierige dingen.

Voor welke verslavingen is CRA geschikt?

Community Reinforcement Approach werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van alcoholverslaving. Het blijkt echter ook geschikt te zijn voor andere middelenverslavingen, gedragsverslavingen, en de daarbij behorende problemen.

Voorbeelden van verslavingen waar CRA geschikt voor is:

Hoe verschilt CRA methodiek van andere behandelingen?

De Community Reinforcement Approach richt zich, in tegenstelling tot andere methodes, niet alleen op het verminderen van verslavingsgedrag door zelfcontroletechnieken of terugvalpreventie. Vergeleken met het spirituele 2-stappenprogramma of cognitieve gedragstherapie, zie je dat CRA juist de nadruk legt op het ontwikkelen van positief gedrag dat niets met de verslaving van doen heeft. Het richt zich allereerst op het versterken van het individu.

Community Reinforcement Approach is een unieke, holistische benadering waar familie en vrienden bij betrokken worden. Het biedt vele haalbare doelen aan waar de patiënt motivatie voor voelt, en deze hoeven niet gerelateerd te zijn aan zijn verslaving. In een later stadium kan de patiënt aan moeilijkere doelen werken, zoals stoppen met het middelengebruik.

Wat zijn de kerncomponenten van CRA?

CRA bestaat uit drie onderdelen, namelijk de beoordeling van de problemen, de doelstellingen, en het gebruik van positieve bekrachtiging.

Beoordeling

Bij CRA wordt eerst een diepgaande analyse uitgevoerd, omdat er inzicht moet komen in onderliggende factoren die bijdragen aan de hang naar verdovende middelen of naar bepaald gedrag.

Doelstellingen

Er worden haalbare doelen gesteld en succeservaringen worden beloond. Het uiteindelijke doel van CRA is het verbeteren van het welzijn en het bereiken van duurzaam herstel voor een betere levenskwaliteit.

Positieve bekrachtiging

De positieve aspecten van het leven zullen tijdens de behandeling versterkt worden en slechte gewoonten worden vervangen voor andere activiteiten. Deze interventies zorgen ervoor dat je uiteindelijk helemaal stoppen kunt met verslavende middelen.

Wat betekent ‘Reinforce’ binnen CRA?

‘Reinforce’ binnen de Community Reinforcement Approach betekent het versterken van positieve aspecten in het leven van de patiënt, zoals positief gedrag en het creëren van een omgeving die dit gedrag ondersteunt. Het doel is om alternatief gedrag, stressmanagement en communicatie- en werkvaardigheden te bevorderen.

‘Reinforce’ is een essentieel element in de Community Reinforcement Approach vanwege het idee dat gedrag, of verslavingsgedrag, wordt beïnvloed door beloningen en bekrachtigingen. Door het creëren van een omgeving die positief gedrag versterkt, wordt het herstel van de verslaving bevorderd en kan de patiënt met het middelengebruik stoppen.

Welke risico’s zijn verbonden aan CRA?

CRA is niet voor iedereen succesvol; je moet gemotiveerd zijn en een goede sociale ondersteuning hebben. Zo kunnen ongezonde relaties van de patiënt, of het moeite hebben met de duur van de behandeling ervoor zorgen dat de behandeling niet werkt. Bovendien kan alleen een zeer ervaren therapeut deze methode succesvol toepassen.

Hoe meet je de effectiviteit van CRA?

De effectiviteit van CRA wordt gemeten door individuele gesprekken met deelnemers om inzicht te krijgen in hun ervaringen met deze methode. Om langetermijneffecten te evalueren, wordt de voortgang van patiënten gedurende een langere periode na de interventies gemonitord.

Natuurlijk spelen belangrijke wetenschappelijke studies ook een rol in het meten van effectiviteit, en dit zijn hiervan twee goede voorbeelden: Smith & Meyers (2004), Motivating Substance Abusers to Enter Treatment: Working with Family Members en Meyers, Roozen, en Smith (2011), The Community Reinforcement Approach: An Update of the Evidence.

Hoe start ik met een CRA behandeling?

Het is gemakkelijk om te starten met een CRA behandeling. Je kunt je via de huisarts door laten verwijzen naar een erkende therapeut, of een uitstekend zorgprogramma. Jouw motivatie bepaalt altijd de basis van de therapie en je wordt geholpen om je leefstijl op een positieve manier te veranderen zodat je je leven weer op de rit krijgt!

Advies nodig?
Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00

Bel onze hulplijn

Ma. t/m Vrij. van 07:00 – 22:00